KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur. Bu çerçevede yazılı, kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla,

Veri Sahibi’nce “güvenli elektronik imza veya mobil imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde,  tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’ hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketimize yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Adres
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile yazılı olarak başvurması) Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Derebaşı Sokak No:1/A Kağıthane İSTANBUL
Noter vasıtasıyla tebligat Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Derebaşı Sokak No:1/A Kağıthane İSTANBUL
Kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kanalıyla bimtes@bimtes.com.tr

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:  
Soyisim:  
TC Kimlik No/Pasaport No:  
Telefon No:  
Faks No:  
E-posta adresi:  
Adres:  
 
 

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ Eski Çalışan olarak

Çalıştığım Yıllar :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve görev bilgisini açıklayınız

 

☐ Çalışan

☐ İş ortağı

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Elden teslim almak istemekteyim.

E-mail adresime gönderilmesini istemekteyim.

Adresime gönderilmesini istemekteyim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                             :

Başvuru Tarihi                       :

İmza                                        :