İşyerinizde veya konutunuzda meydana gelmiş bir yangın felaketinde BİMTES HG'nin rolü,
  • Hasar mahallinde hasarın büyümemesi için alınacak acil önlemler (Çökmeye ve korozyona karşı önlemler).
  • Hasar gören tüm makinelerin ve elektronik cihazların korozyondan arındırılması, kimyasal temizliği ve onarımı.
  • Elektronik panoların, sunucu odalarının vb. kontrol-yönetim odalarının restorasyonu.
  • Kurtarılabilecek durumda olan tüm elektronik ve elektrikli ekipmanların, ultrasonik yıkama yöntemiyle kimyasal temizliği ve onarımı.
  • Yangına bağlı oluşabilecek korozyonun önlenmesi, oluşan korozyonun giderilmesi ve tekrar oluşmaması için koruyucu önlemlerin alınması.
  • Hasar gören yapıda enkaz kaldırma, onarma, projelendirme, imalat ve yeniden yapım (çatı, duvar vs.) işlemleri.

İsten Arındırma

Yangın sonrasında oluşan is ve duman kötü kokulara sebep olmakla kalmaz, cihaz, makine, mobilya ve malzemelere zaman geçtikçe geri döndürülemeyecek zararlar verebilir. BİMTES HG bu durumu hızla değerlendirerek adımlarını vakit kaybetmeden atar ve koruyucu özel kimyasal solüsyonlarla korozyon önleme çalışmaları yapar, oluşan isin ve insan sağlığına zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlar. Yangın hasarı gören bina veya makinelerin is, kurum ve diğer kontaminasyonlardan arındırılması BİMTES HG'nin garantisi altındadır.

Kurutma

Bu tür felaketlerde ortama ve ortamda bulunan çeşitli cihazlara zarar veren bir diğer unsur da yangın söndürmede kullanılan sulardır. Bu sebeple ıslanan cihazlarda sırasıyla şartlandırıcılı hava ile temizlik, vakum cihazı ile suyun atılması ve fırınlama yöntemi ile kurutma işlemi yapılır.

Dezenfeksiyon ve koku restorasyonu (Ozonlama)

Yangın, su baskını veya kötü kokuya yol açan tüm olaylar sonrasında partiküller halinde havaya yayılan bakterilerin yok edilmesi gerekmektedir. Bu işlem BİMTES HG tarafından ozonlamayöntemiyle profesyonelce yapılır.Ozonun doğada var olan, renksiz ve her yere ulaşabilen bir gaz olması nedeniyle ozonlama çok etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir. Ozonlamaişlemi yangından etkilenen tüm ortamlarda özel BELFOR kimyasallarıyla yapılan temizliğin ardından gerçekleştirilir.

YUKARI